Wat maakt Beeldcoaching zo krachtig?

‘Ik heb een leerling in de klas die steeds mijn les verstoort. Ik heb daar heel veel last van en alles wat ik tot nu toe geprobeerd heb heeft niets geholpen.’

Scenario’s
Bij een hulpvraag als deze zijn er drie coaching scenario’s denkbaar:

  • Gesprek
  • Observatie
  • Video-opname

Ieder zijn eigen verhaal
Op het moment dat de leraar en de coach met elkaar in gesprek gaan over een lessituatie zullen ze dat beiden doen vanuit hun eigen perspectief. Het nadeel daarvan is dat ieder redeneert vanuit zijn eigen waarheid. Het kan zijn dat de leraar dezelfde situatie heel anders beleeft en hele andere signalen waarneemt dan de coach die achterin de klas zit. En wie heeft dan gelijk?

Op het moment dat je gaat werken met beelden ga je werken met een gemeenschappelijke waarheid, namelijk datgene wat je ziet op beeld. Daarbij kun je zo vaak als je wilt de beelden stopzetten en/of terugkijken.

Interactie

In het onderwijs is interactie ontzettend belangrijk. Hoe de interactie verloopt is afhankelijk van ontelbaar veel factoren. Hierbij gaat het om wat je zegt, hoe je het zegt, je non-verbale signalen maar ook je eigen gedachten en gevoelens in dat moment spelen daarbij een rol. Om er achter te komen waarom de interactie met het ene kind wel goed verloopt en de interactie met een ander juist niet kan daarom heel subtiel zijn.

Gemeenschappelijk verhaal

Een van de meest krachtige aspecten van Beeldcoaching is de analyse van de beelden. Door heel secuur te kijken wat er precies gebeurt in de interactie tussen mensen krijg je een goed beeld van welke dingen er goed gaan en welke dingen je zou willen veranderen.  Door naar de beelden te kijken wordt bijvoorbeeld zichtbaar wie er initiatief neemt tot contact en hoe dit initiatief gevolgd en eventueel beantwoord wordt. Ook kan duidelijk worden hoe de beurtverdeling verloopt of hoe vaak een leraar complimenten geeft. Kleine onderdelen in communicatiepatronen kunnen een groot effect hebben.

Eigenaarschap
In Beeldcoaching is degene die gecoacht wordt eigenaar van het proces. De beeldcoach komt niet met tips en oplossingen. Samen met de beeldcoach kijk je naar je eigen handelen. Niet alleen op momenten dat het lastig is maar vooral ook tijdens momenten dat het goed gaat. Tijdens deze mooie momenten in de interactie wordt namelijk duidelijk welke dingen je al goed doet. Mogelijk kun je deze vaardigheden ook inzetten op die momenten dat het niet zo lekker loopt.

Uitgangspunt is kracht
Beeldcoaching zorgt voor een specifieke analyse van de probleemsituatie enerzijds en geeft je een beeld van je eigen kwaliteiten anderzijds. Met deze kennis is het vaak een kleine stap naar de oplossing. Doordat je gezien hebt wat er fout gaat en doordat je weet wat je in huis hebt kun je bepalen wat je voortaan anders wil gaan doen.
Het mooie is dat doordat je als coachee zelf hebt gezien waar de oorzaak van het probleem ligt en je zelf de oplossing hebt bedacht, de motivatie groot is om te veranderen.
Dat maakt Beeldcoaching zo krachtig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *